Omdat het een mensenrecht is

Toegang hebben tot alle noodzakelijke informatie om voor je seksuele gezondheid en die van je partner te zorgen is een mensenrecht. In veel landen hebben mannen en vrouwen om verschillende redenen, waaronder beperkte toegang tot onderwijs en/of specifieke ideologie, geen toegang tot correcte informatie over seksuele gezondheid. Als deze mensen in België terechtkomen, vormt de taal vaak een nieuwe drempel om zich goed te kunnen informeren.

Omdat seksualiteit en relaties mensen na aan het hart liggen

Spreek met om het even welke professional die rond seksualiteit en relaties werkt en hij/zij zal het je bevestigen: deelnemers aan een workshop of cliënten in een consult over deze thema's zijn enthousiast en opgelucht dat zij eindelijk hebben kunnen vragen en spreken over ‘everything they always wanted to know but never had a chance to ask’. In het bijzonder mensen die uit landen komen waar op school of in de media heel weinig correcte informatie wordt gegeven, appreciëren deze gesprekken vaak. Belangrijk is wel dat je als professional een veilige setting daarvoor creëert.

Omdat er een reëel gezondheidsprobleem is

Lopen nieuwkomers in België een groter risico als het over seksuele gezondheid gaat? Niet noodzakelijk. Net zoals bij de algemene bevolking is er ook veel diversiteit bij nieuwkomers. Sommigen lopen een groter risico, anderen een kleiner dan het gemiddelde. Dat wil dus zeggen dat het voor hen, net zoals voor iedereen, belangrijk is goed geïnformeerd te zijn over onderwerpen als veilig vrijen, soa’s, anticonceptie en perinatale zorg.

Toch komen een aantal gezondheidsproblemen significant meer voor bij nieuwkomers in vergelijking met het gemiddelde van de bevolking. Dit is volgens Sensoa een belangrijk argument om zeker ook bij nieuwkomers aandacht en zorg te besteden aan de promotie van seksuele gezondheid. De oorzaken van deze grotere kwetsbaarheid zijn divers. Armoede, precaire leefomstandigheden, kwetsbaarheid omwille van verblijfstatus, beperkte kennis over seksuele gezondheid, beperkte toegang tot zorg en culturele factoren spelen zeker een rol.

Dit zijn de 3 voornaamste seksuele-gezondheidsrisico’s die vaker voorkomen bij (bepaalde groepen) nieuwkomers:

1. Hiv

Hiv bij nieuwkomers in België

  • 52,5% van de personen met een nieuwe hiv-diagnose in België hebben niet de Belgische nationaliteit. 25,5% hiervan is afkomstig uit een ander Europees land. 58,3% komt uit Sub-Sahara Afrika. Bij deze groep zijn er tweemaal zoveel vrouwen als mannen besmet. (WIV, 2014)
  • Uit een recente studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde blijkt dat 6,1% van de vrouwen en 3% van de mannen van Sub-Saharaans-Afrikaanse afkomst in Antwerpen stad drager zijn van het hiv-virus. (Loos & Nöstlinger, 2015) Vroeger ging men ervan uit dat de meeste buitenlanders besmet raakten in hun thuisland en dan met hun infectie naar België migreerden. Recent onderzoek geeft aan dat mogelijks 28% van de mensen die niet in België geboren zijn, hier besmet raakten (Rice, 2014).

Kennis over hiv in landen van herkomst

In veel Afrikaanse landen is de kennis over hiv heel laag.

Onderstaande grafiek toont het percentage vrouwen dat een correcte kennis heeft over hiv in enkele Afrikaanse landen (2 manieren om je te beschermen kennen en 3 mythes erkennen als mythe) (www.statcompiler.com).

Bron: DHS-program (Demographic and Health Surveys)

2. Abortus

  • Er zijn weinig cijfers gekend over de herkomst van vrouwen die een abortus laten uitvoeren in België. Volgens een onderzoek in 2004 zou 40% van vreemde herkomst zijn, waarvan 80% nieuwkomers. (Vissers, 2004)
  • In Nederland werd in 2013 de helft van de abortussen uitgevoerd bij vrouwen van vreemde herkomst. (Rutgers WPF, 2015)

3. Seksueel geweld

Asielzoekers

In een onderzoek in 9 Europese landen, waaronder België, gaf 75% van de bevraagde migranten aan dat hij/zij zelf slachtoffer was geweest of iemand persoonlijk kende die slachtoffer was geweest van seksueel of gendergerelateerd geweld tijdens zijn/haar verblijf in Europa. 39% van de bevraagden was zelf slachtoffer. 27,5% van de geweldsituaties vond plaats in een asielcentrum. (Keygnaert, I., ICRH/UGent, 2008)

Sub-Saharaans-Afrikaanse migranten

Een studie bij Sub-Saharaanse Afrikanen in Antwerpen toont aan dat 8,8% van de vrouwen en 6% van de mannen emotioneel of fysiek partnergeweld ervaarde in het laatste jaar. Onder de Sub-Saharanen die in een precaire situatie leven (1/3de van alle ondervraagden) had 11,2% ervaring met partnergeweld in het laatste jaar en 3,6% had ervaring met gedwongen seks in het laatste jaar. (Loos & Nöstlinger, 2015)

Vrouwelijke genitale verminking

Een studie uit 2014 in opdracht van de FOD Volksgezondheid schat dat 13.112 vrouwen en meisjes in België zeer waarschijnlijk besneden zijn en dat 4.084 meisjes het risico lopen te worden besneden. Het Vlaams Gewest heeft de hoogste cijfers van meisjes of vrouwen die besneden zijn of het risico lopen te worden besneden (6.761), gevolgd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (5.831) en het Waals Gewest (3.303). (Dubourg D. e.a., 2014)

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp